Skip til hoved indholdet

Bidrag til lokalhistorien

Arkivet modtager ofte ting fra privatpersoner eller lokale foreninger.

Fælles for dem er, at de alle har noget liggende, der har betydning for lokalhistorien. Det kan være den lokale gymnastikforenings medlemsblade, brugsuddelerens regnskab, skødet på en ejendom eller noget helt fjerde.

Hvis du afleverer noget, der er personfølsomt, eller som du ikke ønsker bliver offentliggjort, pålægger vi det en klausul på f.eks. 50 eller 75 år.

Du kan også vælge at deponere dit arkiv hos os eller låne os materialer for en kortere eller længere periode.

Vi passer godt på historien

Vi er rigtig glade for at modtage nyt materiale og gør alt for at sikre, at det bliver opbevaret forsvarligt, så det kan holde mange år endnu.

Af den grund har vi en fast fremgangsmåde, når vi får en aflevering.

Arkivets første opgave er at skille papir fra plastik og hæfteklammer. Der er nemlig syre i plastik og mulighed for rust i hæfteklammer. Begge dele er med til at nedbryde papir hurtigere, og derfor adskiller vi det fra hinanden.

Herefter lægges papiret i syrefri omslag, så sammenhængen fra f.eks. ringbindet bevares. Alt pakkes i syrefri arkivæsker og registreres i vores database, så vi kan finde det igen.

Til slut stiller vi arkivæskerne ned i magasinet, hvor de står klar til at blive brugt. 

ny